BESTIL TID

EMAILKONSULTATION

MEDICINBESTILLING

NYHEDER


Klinikken holder sommerferielukket fra og med 15/7/24 til og med 31/7/24.

I vores fravær kan man ved akut behov for lægehjælp mellem kl. 8-16 ringe på nedenstående telefonnumre. Ved akut behov for lægehjælp mellem kl. 16-8 og i weekenden skal man ringe 1813. Vi ønsker alle en dejlig sommer.

The office is closed from 15.th-31.st of July, due the summerholidays. In need urgent medical care between 8 am-4 pm you can call the below listed numbers. If you need urgent medical attention after 4 pm or on weekends, you can call 1813. We wish you all a lovely summer.

 

Uge 29 (15.-19. Juli)

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 8-13: 3542 5818. Kl. 13-16: 3542 3232

Onsdag kl. 8-9: 3542 5818. Kl. 9-16: 3542 3232

 

Uge 30+31 (til og med 31. Juli:

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 8-13: 3542 8015. Kl. 13-16: 3542 3232

Onsdag kl. 8-9: 3542 8015. Kl. 9-16: 3542 3232

Velkommen til nye patienter fra ’Familielægerne Østerbro’.

Vi har været så heldige, at få lov at overtage nye patienter i forbindelse med afviklingen af Birgitte Bergqvists andel af ’Familielægerne Østerbro’, da hun har valgt at gå på pension.

Vi overtager patientbehandlingen fra og med 1/8/24.

Vi ønsker alle jer nye patienter, velkommen til klinikken og vi håber at I vil orientere jer på hjemmesiden, for at lære os og vores arbejdsgange lidt bedre at kende.

 

We are happy to receive new patients from ‘Familielægerne Østerbro’ in the process of Birgitte Bergqvists retirement.

We will be responsible for the medical care of these new patients from the 1.st of August 2024.

We wish our new patients welcome to the clinic. We encourage you to have a look at our website to get better acquainted with us.

 

’Nyttige App’s/Useful App’s’

Vi opfordrer alle vores patienter til at downloade flg. App’s/We encourage all our patients to download the following App’s:

App’en ’Min Læge’ kan bruges til at anmode om en tid i klinikken (kun ikke akutte problemstillinger), skrive email’s og lave video konsultationer.

The App: ’Min Læge’ can be useful when you wish to scheduale an appointment (only non urgent), write an email or do video consultations.

 

App’en ’Medicinkortet’ kan bruges til at bede om receptfornyelse af faste ordinationer med et swipe, nemt og hurtigt! Du kan også bruge den til at se om du allerede har aktive recepter, så du blot kan hente medicinen på apoteket.

The App: ’Medicinkortet’ can be useful for renewing your regular prescriptions, with a swipe, quick and easy! You can also use it to see, if you already have active prescriptions to be picked up at the pharmacy.

 

Ultralydsscanning i klinikken.

I klinikken bruger vi undersøgelser med ultralydsscanning som led i diagnostik, behandling og visitation. Det er lægen der afgør i hvilke kliniske problemstillinger, det giver mening at bruge ultralydsscanning. Formålet med brug af ultralyd er, at man ofte vil kunne diagnosticere tilstande hurtigere og derved enten kunne starte en behandling hurtigere eller bruge det til at visitere mere korrekt til videre undersøgelse/behandling.

 

We are regularly using ultrasound examinations as a part of our diagnostic procedure. The doctor will determine when it is useful to use ultrasound in diagnosing a condition. The aim for using ultrasound examinations is to diagnose conditions faster and thereby start treatment faster or refer more correctly to further examinations/treatment elsewhere.

Mundbind i Klinikken

Vi anbefaler at man bruger mundbind både i venteværelset og i konsultationen hvis man har luftvejssymptomer. Vi anbefaler ydermere, at man spritter hænder ved ankomst og ved afgang fra lægeklinikken.