Praktisk info

BØRN/CHILDREN


Her kan I finde børnevaccinationsprogrammet/You can find the Danish Vaccinationsprogramme here: her

Her kan I læse om de forebyggende børneundersøgelser/You can find info on the routine check up’s for children here: Her

GRAVIDE


Her kan I finde information om kontrolprogrammet under graviditet/You can find info on the routine check up’s during your pregnancy here:Her

Her kan I læse om sundhedsstyrelsens anbefaling om kighoste vaccination i 3. trimester/You can find info on the Danish Ministry of Health’s recommendation on vaccination for whooping cough in your 3.rd trimester here: Her

KRONISKE SYGDOMME/CHRONIC ILNESSES


Kroniske sygdomme/Chronic ilnesses: Man skal i udgangspunktet have en årskontrol for hver af sine kroniske sygdomme, også i corona tiden. Du kan sammen med lægen, lægge en plan for hvordan I skal tilrettelægge dine kontroller. Du vil typisk skulle have en tid hos klinikassistenten til forundersøgelse, ca. 1 uge før du har tid til årskontrol hos lægen.  

We recommend an annual check-up for each of your chronic illnesses. We can plan this together. Usually it involves a visit with the assistant who does labs etc. and a visit with the doctor about a week later.

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT


Alle kvinder i alderen 23 til 64 år i Danmark modtager tilbud om at blive screenet for livmoderhalskræft. Det er klinikassistenten der udfører undersøgelsen i klinikken.

Kvinder i aldersgruppen 23-29 år tilbydes celle-baseret screening hvert tredje år. Kvinder i alderen 60-64 år tilbydes HPV-baseret screening hvert femte år.

Fra januar 2021 indføres HPV-baseret screening side om side med celle-baseret screening til kvinder i alderen 30-59 år. Det sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Kvinder i alderen 30-59-år, født på en ulige dato, vil hvert femte år blive tilbudt en HPV-baseret screening som første undersøgelse. Findes der HPV i prøven bliver prøven også undersøgt for celleforandringer.

Kvinder i aldersgruppen 30-59-år, født på en lige dato, vil ligesom tidligere blive tilbudt en cellebaseret screening. Kvinderne i alderen 30-49 år bliver inviteret hvert tredje år, mens kvinder i alderen 50-59 år bliver inviteret hvert femte år.

I kan finde mere information om sundhedsstyrelsens screeningsprogram for livmoderhalskræft her.

KØREKORTSATTEST


Du skal anmode om kørekort digitalt via Borgerservice: udfyld side 1 hvorefter din ansøgning sendes til din læge. Du kan nu bestille tid til kørekortattest hos os. Find attesten Her

Attesten sendes elektronisk til Borgerservice, når du har været til konsultation hos din læge.

Prisen for helbredsattesten, der laves i forbindelse med ansøgning om kørekort koster 500,- kr inkl. moms. For ansøging inkl. diabetesattest er prisen 600,- kr inkl. moms. Du kan betale kontant eller via MobilePay

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER/PRESCRIPTIONS FOR ADDICTIVE MEDICINE


Her kan I læse om retningslinjerne for udskrivelse af vanedannende medicin. Det er i udgangspunktet medicin med en rød trekant på æsken. Der laves kun recept på medicinen til 1 måned af gangen og KUN ved personligt fremmøde. Det er borgerens ansvar at have bestilt en tid hos lægen, tidsnok til at kunne forny recepten. 

You can find info and our guidelines on prescribing addicting medicine here. If this kind of medicine is prescribed, it is only prescribed in a consult and for no more than one month, every time. It is your own responsibility to have made an appointment in due time, to have your prescribtions renewed.

I kan finder nærmere information om sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. udskrivelse af afhængighedsdannende medicin, se her

HENVISNINGER/REFERRALS 


Henvisninger til speciallæger, psykologer m.m. Henvisning vedr. nye problemstillinger sker kun på lægelig indikation og kræver altid vurdering ved en konsultation. Det gælder også selvom man har en sundhedsforsikring. 

Referrals regarding new issues, for specialists, psychologists, physiotherapists etc. can only be done if there is a clear indication and always requires a consult, regardless of any private insurance.

NYTTIGE LINKS/USEFUL LINKS


Speciallæge og øvrige behandlere med sygesikringsoverenskomst kan findes: Her

Videokonsultation/Video-consultatio via ’min læge’ app: Min Læge App

Her kan du også bestille tid til konsultation der ikke haster, anmode om receptfornyelser, se dine vaccinationer, diagnoser, henvisninger og finde kontaktinformation på behandlingssteder. 

In the app, you can request for consultations regarding non-urgent matters, request for renewel of existing prescriptions, see your vaccination status and diagnoses, find your referrals and find contact info for health care providers.

 

 

 

 

 

 

Patienthåndbogen er et opslags­værk om sundhed og sygdomme, der indeholder artikler, grafikker, videoer m.m.  Patient Handbook’ is a kind of encyclopedia about health and illnesses, it consists of articles, grafics, videos etc. Læs mere her

På sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde sidste nye viden, status og råd om COVID-19. Herudover kan du finde viden om alle øvrige forebyggende tilbud og tiltag som findes.  On the website for the Danish Health Ministry, you can find the latest info and recommendations on COVID-19. You can also find info on preventive measures that exists in regards to health. Læs mere her

Her kan du finde statens serum instituts anbefalinger om vaccination ved rejser/official recommendations on vaccinations when travellingLæs mere her

Rejsemedicinske vaccinationsklinik: Og her kan du blive vaccineret med rejsemedicinske vacciner, hvis vi ikke kan tilbyde det i klinikken/Find your way to vaccination clinics if we cannot offer it in our clinic: Læs mere her

Her kan du finde en behandler/Find a health care providerhttps://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/

Børnelægerens Børnetips er otte korte film, der samler alle de bedste råd om at have syge børn. Her kan du få børnelægers tips og råd til, hvad du selv kan gøre og skal være opmærksom på, når dit barn er syg. I de små film får du også vejledning i, hvornår du skal kontakte din egen læge, akuttelefon/lægevagt eller 112. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/bornelaegernes-boernetips/

København Kommunes Sundhedstilbud Her kan du finde Københavns Kommunes sundhedstilbud til dig som borger/ Here you can find info on health related offers in the municipality of Copenhagen (Københavns Kommune), note that some of them are only offered if you speak Danish: her

Registrering af vaccinationer givet i udlandet Her kan du indtaste vacciner givet i udlandet. Vaccinerne skal efterfølgende godkendes af din læge. Medbring gyldig dokumentation på vaccinerne. https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/vaccinationer/